All for Joomla All for Webmasters

Rondo zak 1

Informujemy, że w dniu 28.09.2017 r. na rondzie przy ul. Rawickiej i Garwolskiej w Wołowie zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu. Odcinek ulicy Garwolskiej od skrzyżowania z ul. Ludową w kierunku skrzyżowania z ulicą Objazdową zostanie otwarty dla ruchu. 

Rodo zak 2  rondo zak 3

Informacja dotycząca zakończenia zadania pn. ”Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

W dniu 19.09.2017 r. nastąpił odbiór techniczny zadania, zakończony podpisaniem protokołu końcowego. W odbiorze uczestniczyli:

  • Komisja powołana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
  • Inspektor nadzoru inwestorskiego
  • Przedstawiciele wykonawcy
  • Przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
  • Przedstawiciele Starostwa Powiatowego wraz ze Starostą

W dniu 20.09.2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wołowie oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zostały złożone zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania ronda. Powyższe jednostki w terminie 14 dni od daty zawiadomienia mogą wnosić swoje uwagi. Po upływie terminu, bądź deklaracji stron o braku wniesienia sprzeciwu i uwag, wystosowany zostanie wniosek (wraz z dołączonym w/w oświadczeniem) o pozwolenie na użytkowanie. Dzięki dobrej współpracy z KPPSP w Wołowie w dniu dzisiejszym tj. 21.09.2017 r. udało się skrócić czas oczekiwania na decyzję do 1 dnia. Obecnie oczekujemy na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wołowie. W terminie do 21 dni organ nadzoru budowlanego powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie powinna zostać wydana w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Dopiero po uzyskaniu decyzji wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie dołoży wszelkich starań aby organy wydające decyzje potraktowały sprawę priorytetowo.

Bożeń Wróblewo 1  Bożeń Wróblewo 2

Zakończono prace w ramacha zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II".

WIĘCEJ