All for Joomla All for Webmasters

UWAGA !

Od dnia 01.07.2019r. ulega zmianie nr konta do wpłacania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Nowy numer konta:

Starostwo Powiatowe w Wołowie

32 9583 0009 0100 0447 2000 0070

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VI/49/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28.03.2019 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie z dniem 01 kwietnia 2019 r, stawia się w stan likwidacji Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie.

Link do uchwały: Uchwała nr VI/49/19

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

  1. bilans jednostki budżetowej
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
  4. informacja dodatkowa

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego: http://bip.powiatwolowski.pl/