Organizacja ruchu zastępczego - droga powiatowa nr 1277D Wińsko-Smogorzów Wielki. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
czwartek, 08 września 2016 05:27

Celem opracowania jest konieczność wprowadzenia odpowiedniego oznakowania regulującego ruch drogowy w trakcie trwania robót w ciągu drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Wińsko - Smogorzów Wielki. Technologia robót przewiduje konieczność całkowitego zamknięcia ruchu na wyżej wymienionym odcinku drogi oraz wyznaczenie alternatywnych tras przejazdu.

Objazd wytyczony będzie drogami powiatowymi nr 1113D oraz 1274D przez miejscowości Rudawa, Brzózka, Stryjno, Kleszczowice, Wińsko. Wszystkie znaki zostaną ustawione w ciągach dróg powiatowych.

Mieszkańcy Smogorzowa Wielkiego oraz ulicy 8-go Maja w Wińsku będą mieli zapewniony dojazd do swoich posesji.

Planowany termin realizacji 09.09 - 15.11.2016 r.

 
Przekazanie placu budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
poniedziałek, 05 września 2016 10:49

"Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odcinku Smogorzów Wielki-Wińsko

w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki".

W dniu 05.09 br Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie przekazał plac budowy Wykonawcy zadania tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ćwik s.c. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik.

Więcej…
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
czwartek, 01 września 2016 06:24

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Numer sprawy: ZDP/PN-05/2016

 Nazwa zadania: "Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odcinku Smogorzów

Wielki- Wińsko w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki" 

została złożona jedna oferta

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu

wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ćwik s.c., ul. Witosa 1, 56-160 Wińsko

                                              Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik, ul. Mickiewicza 24, 56-160 Wińsko

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 17