All for Joomla All for Webmasters

Trwają prace przebudowy drogi powiatowej oraz obiektu inżynierskiego na odcinku Wińsko - Smogorzów Wielki. Zrealizowano prace warstwy podbudowy zasadniczej. Obecnie wykonawca realizuje zasypki przyczółków obiektu inżynierskiego. Prace potrwają do połowy listopada br.

Read More

Celem opracowania jest konieczność wprowadzenia odpowiedniego oznakowania regulującego ruch drogowy w trakcie trwania robót w ciągu drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Wińsko - Smogorzów Wielki. Technologia robót przewiduje konieczność całkowitego zamknięcia ruchu na wyżej wymienionym odcinku drogi oraz wyznaczenie alternatywnych tras przejazdu.

Objazd wytyczony będzie drogami powiatowymi nr 1113D oraz 1274D przez miejscowości Rudawa, Brzózka, Stryjno, Kleszczowice, Wińsko. Wszystkie znaki zostaną ustawione w ciągach dróg powiatowych.

Mieszkańcy Smogorzowa Wielkiego oraz ulicy 8-go Maja w Wińsku będą mieli zapewniony dojazd do swoich posesji.

Planowany termin realizacji 09.09 - 15.11.2016 r.

"Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odcinku Smogorzów Wielki-Wińsko

w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wińsko-Smogorzów Wielki".

W dniu 05.09 br Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie przekazał plac budowy Wykonawcy zadania tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ćwik s.c. i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Ćwik.

Read More