PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
piątek, 28 października 2016 09:13

Trwaj? prace przebudowy drogi powiatowej oraz obiektu in?ynierskiego na odcinku Wi?sko - Smogorzw Wielki. Zrealizowano prace warstwy podbudowy zasadniczej. Obecnie wykonawca realizuje zasypki przycz?kw obiektu in?ynierskiego. Prace potrwaj? do po?owy listopada br.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
czwartek, 08 września 2016 05:27

Celem opracowania jest konieczno?? wprowadzenia odpowiedniego oznakowania reguluj?cego ruch drogowy w trakcie trwania robt w ci?gu drogi powiatowej nr 1277 D, na odcinku Wi?sko - Smogorzw Wielki. Technologia robt przewiduje konieczno?? ca?kowitego zamkni?cia ruchu na wy?ej wymienionym odcinku drogi oraz wyznaczenie alternatywnych tras przejazdu.

Objazd wytyczony b?dzie drogami powiatowymi nr 1113D oraz 1274D przez miejscowo?ci Rudawa, Brzzka, Stryjno, Kleszczowice, Wi?sko. Wszystkie znaki zostan? ustawione w ci?gach drg powiatowych.

Mieszka?cy Smogorzowa Wielkiego oraz ulicy 8-go Maja w Wi?sku b?d? mieli zapewniony dojazd do swoich posesji.

Planowany termin realizacji 09.09 - 15.11.2016 r.

 
Przekazanie placu budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
poniedziałek, 05 września 2016 10:49

"Przebudowa ceglanego przepustu sklepionego w km 3+405 drogi powiatowej Nr 1277 D na odcinku Smogorzw Wielki-Wi?sko

w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1277 D odc. Wi?sko-Smogorzw Wielki".

W dniu 05.09 br Zarz?d Drg Powiatowych w Wo?owie przekaza? plac budowy Wykonawcy zadania tj. Konsorcjum firm: Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe ?wik s.c. i Przedsi?biorstwo Handlowo-Us?ugowe Tadeusz ?wik.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 17