All for Joomla All for Webmasters

                                                             

 

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wspólnie z Nadleśnictwem Wołów sukcesywnie prowadzi prace polegające na oczyszczaniu pasów dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko, Wołów i Brzeg Dolny.

Prowadzone prace dotyczą wycinki krzaków, samosiejek oraz konarów wchodzących w skrajnię drogową.

Dzięki dobrej współpracy oraz koordynacji robót, Nadleśnictwo dokonuje redukcji zadrzewienia w bliskim sąsiedztwie pasa drogowego. Przedmiotowe prace mają pozytywny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo użytkowników dróg ale także na szybsze osuszanie nawierzchni oraz pobocza.  

WIĘCEJ

Dobiegła końca inwestycja drogowa pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D Lubiąż - Domaszków".

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się wyremontować odcinek drogi powiatowej o długości 5,5 km za ponad 3 mln zł.

3 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie drogi, w uroczystości uczestniczyli: Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka, Starosta Wołowski Maciej Nejman, Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów Wojciech Adamczak, Radni Powiatu Wołowskiego oraz Radni Rady Miejskiej w Wołowie. 

WIĘCEJ

Zarząd Powiatu Wołowskiego przy akceptacji Radnych Powiatu Wołowskiego dokonał zakupu ciągnika rolniczego wraz z oprzyrządowaniem: minikoparką, ramieniem wysięgnikowym, ścinarką do poboczy.

Sprzęt o wartości blisko 300 tyś. zł został przekazany Zarządowi Dróg Powiatowych w Wołowie. Ciągnik wykorzystywany będzie na potrzeby bieżącego utrzymania pasów drogowych na terenie Powiatu Wołowskiego.

Pierwsze prace realizowane przy użyciu ciągnika dotyczyły udrożniania przydrożnych rowów. 

 

WIĘCEJ