All for Joomla All for Webmasters

lubiąż 338  lubiąż 338 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie informuje o pracach prowadzonych na drodze wojewódzkiej nr 338 w m. Lubiąż. W związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Lipnica 340  Lipnica 340 2

W związku z trwającymi pracami na terenie naszego powiatu (droga wojewódzka nr 340 m. Lipnica) w ramach zadania: "Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa dolnośląskiego" - prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowaniu się do tymczasowej organizacji ruchu. Obecnie prowadzoną są prace związane z miejscową wymianą podbudowy oraz układaniem nowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych.

przejazd kolejowy 2

Informujemy, że przejazdy kolejowe w ciągu dróg powiatowych nr 1278D (m. Orzeszków) oraz nr 1283D (m. Wrzosy) pozostaną zamknięte do dnia 8.08.2018 r do godz. 17:00. Prace wykonuje firma Infra Silesia S.A.