All for Joomla All for Webmasters

Ministerstwo infrastruktury

Informujemy, że Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie dla zadania pn.: "Przebudowa przepustu kamiennego w km 2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odcinku Smogorzów Wielki - Wińsko" w wysokości 1 157 600 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Zakres zadania obejmuje przebudowę kamiennego przepustu oraz przebudowę drogi na długości blisko 1 km wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m.

Po raz drugi Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na modernizację obiektów inżynierskich wraz z dojazdami.

2016 rok

baner na stroneartykol screen09061201

 

Uskorska 1  Uskorska 2

W związku z trwającymi pracami przy realizacji ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287D Wołów ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego, prosimy o dostosowanie się do znaków drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności. 

Znak A 10

Informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 14.06.2018 r. do godziny 16:00 przejazd kolejowy na drodze powiatowej nr 1275D w Małowicach Wołowskich zostanie zamknięty. Zamknięcie spowodowane jest pracami związanymi z wymianą nawierzchni kolejowej oraz robotami towarzyszącymi.