All for Joomla All for Webmasters

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

in News
19. 05. 08
posted by: Sławomir Tomczak
Odsłony: 357

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

  1. bilans jednostki budżetowej
  2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  3. zestawienie zmian w funduszu jednostki
  4. informacja dodatkowa

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego: http://bip.powiatwolowski.pl/